Museo – 3

Museo - 3

 
 
Terza parte della traduzione, in più puntate, di Ero e Leandro di Museo, a cura di Francesco Gulic
(vv.172-173, 185-193, 202-224)
 
 
 
 

ὀψὲ δὲ Λειάνδρῳ γλυκερὴν ἀνενείκατο φωνὴν
αἰδοῦς ὑγρὸν ἔρευθος ἀποστάζουσα προσώπου
 
[…]  
εἰπὲ δέ, μὴ κρύψῃς, τέον οὔνομα καὶ σέο πάτρην.
οὐ γὰρ ἐμόν σε λέληθεν, ἔχω δ’ ὄνομα κλυτὸν Ἡρώ.
πύργος δ’ ἀμφιβόητος ἐμὸς δόμος οὐρανομήκης,
ᾧ ἔνι ναιετάουσα σὺν ἀμφιπόλῳ τινὶ μούνη
Σηστιάδος πρὸ πόληος ὑπὲρ βαθυκύμονας ὄχθας
γείτονα πόντον ἔχω στυγεραῖς βουλῇσι τοκήων.
οὐδέ μοι ἐγγὺς ἔασιν ὁμήλικες οὐδὲ χορεῖαι
ἠιθέων παρέασιν. ἀεὶ δ’ ἀνὰ νύκτα καὶ ἠῶ
ἐξ ἁλὸς ἠνεμόφωνος ἐπιβρέμει οὔασιν ἠχή.»
 
[…]  
ὀψὲ δ’ ἀλαστήσας πολυμήχανον ἔννεπε μῦθον
«Παρθένε, σὸν δι’ ἔρωτα καὶ ἄγριον οἶδμα περήσω,
εἰ πυρὶ παφλάζοιτο καὶ ἄπλοον ἔσσεται ὕδωρ.
οὐ τρομέω βαρὺ χεῖμα τεὴν μετανεύμενος εὐνήν,
οὐ βρόμον ἠχήεντα περιπτώσσοιμι θαλάσσης.
ἀλλ’ αἰεὶ κατὰ νύκτα φορεύμενος ὑγρὸς ἀκοίτης
νήξομαι Ἑλλήσποντον ἀγάρροον. οὐχ ἕκαθεν γὰρ
ἀντία σεῖο πόληος ἔχω πτολίεθρον Ἀβύδου.
μοῦνον ἐμοὶ ἕνα λύχνον ἀπ’ ἠλιβάτου σέο πύργου
ἐκ περάτης ἀνάφαινε κατὰ κνέφας, ὄφρα νοήσας
ἔσσομαι ὁλκὰς Ἔρωτος ἔχων σέθεν ἀστέρα λύχνον.
καί μιν ὀπιπεύων, οὐκ ὀψὲ δύοντα Βοώτην,
οὐ θρασὺν Ὠρίωνα καὶ ἄβροχον ὁλκὸν Ἁμάξης,
Κύπριδος ἀντιπόροιο ποτὶ γλυκὺν ὅρμον ἱκοίμην.
ἀλλά, φίλη, πεφύλαξο βαρυπνείοντας ἀήτας,
μή μιν ἀποσβέσσωσι–καὶ αὐτίκα θυμὸν ὀλέσσω–
λύχνον ἐμοῦ βιότοιο φαεσφόρον ἡγεμονῆα.
εἰ ἐτεὸν δ’ ἐθέλεις ἐμὸν οὔνομα καὶ σὺ δαῆναι,
οὔνομά μοι Λείανδρος, ἐυστεφάνου πόσις Ἡροῦς.»
Ὣς οἱ μὲν κρυφίοισι γάμοις συνέθεντο μιγῆναι
καὶ νυχίην φιλότητα καὶ ἀγγελίην ὑμεναίων
λύχνου μαρτυρίῃσιν ἐπιστώσαντο φυλάσσειν,
ἡ μὲν φῶς τανύειν, ὁ δὲ κύματα μακρὰ περῆσαι.
 
 
 
 
 
 
Col timido viso lavato da gocce arrossate al pudore
sospirò finalmente alle orecchie di Leandro affettuose parole:
 
[…]  
«Non ti nascondere, dimmi il tuo nome e da dove provieni,
il mio non ti è più sconosciuto: io sono la celebre Ero
e abito con un’ancella, mia sola compagna di casa,
una torre che sfiora le nuvole e spande ovunque il suo nome
alle sponde dai flutti profondi di fronte alla rocca di Sesto.
Per l’odioso volere dei miei genitori ho come vicino
non un’amica o i tuoi coetanei che intrecciano danze,
ma il mare soltanto: di notte e di giorno, dentro la testa
rimbomba incessante lo scroscio dell’acqua sonora di vento.»
 
[…]  
E lui pronunciò un intenso discorso, furioso d’amore:
«Ero, per te passerò da una parte all’altra del mare,
perfino se l’acqua bruciasse le barche alla stregua del fuoco.
Non temo feroci tempeste se sono rivolto al tuo letto,
non mi spaventa il risucchio dei gorghi, ma sempre nel buio
nuoterò fra correnti indomabili oltre lo stretto Ellesponto,
sostenendo la parte del fradicio sposo: non sono lontano
dalla mia patria, la rocca di Abido è davanti alla tua.
Accendimi solo una lampada in cima alla torre elevata,
dall’alto dissolvi le tenebre in modo che, appena la scorgo,
io diventi una nave di Eros e in rotta verso la luce
la renda mia stella cometa – e il Bifolco che tardi rincasa,
Orione spavaldo e l’asciutto solcare del Carro mi invidiano –
Ma ti supplico, amore, abbi cura che rapidi venti impetuosi
non spengano il lume, la guida splendente del mio itinerario,
che rimanga al sicuro, sennò esalerei la mia vita in un soffio.
Se dopo aver tanto aspettato volessi sapere il mio nome,
io sono Leandro, consorte di Ero adornata di fiori.»
Così organizzarono insieme le nozze solenni in segreto
e decisero che la lucerna, la sola ospitata al convito,
potesse ascoltare passioni notturne e canti nuziali:
lui si sarebbe tuffato e lei come un faro a guidarlo.