Meleagro di Gadara (I sec. a.C.) – gr/ita


 
V – 8
 
Nὺξ ἱερὴ καὶ λύχνε, συνίστορας οὔτινας ἄλλους
ὅρκοις, ἀλλ᾽ ὑμέας, εἱλόμεθ᾽ ἀμφότεροι
χὠ μὲν ἐμὲ στέρξειν, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ οὔ ποτε λείψειν
ὠμόσαμεν κοινὴν δ᾽ εἴχετε μαρτυρίην.
νῦν δ᾽ ὁ μὲν μὲν ὅρκια φησιν ἐν ὕδατι κεῖνα φέρεσθαι,
λύχνε, σὺ δ᾽ ἐν κόλποις αὐτὸν ὁρᾷς ἑτέρων.
 
 
 
 
Tu, sacra notte, e tu lampada, voi soli
foste testimoni del nostro patto;
lui giurò che mi avrebbe amato, io che mai lo avrei lasciato;
voi due ne avete la prova.
E ora lui dice che quelle promesse sono scritte sull’acqua;
e tu, lampada, lo vedi in altri abbracci.
 
 
Traduzione di Francesca Innocenzi