Adam Zagajewski

Adam Zagajewski

Foto di Dino Ignani

 
 

La Redazione di Laboratori Poesia piange la scomparsa di un grande poeta: Adam Zagajewski (Leopoli, 21 giugno 1945 – Cracovia, 21 marzo 2021)

 
 
 
 
Północne morze

Taka jest właśnie w naszych wyobrażeniach wiedza:
ciemna, słona, klarowna, wciąż w ruchu, dogłębnie wobodna…

ELIZABETH BISHOP, tłum. Stanisław Barańczak

 
A może tylko udawaliśmy, że nic nie wiemy.
Może tak było łatwiej, wobec ogromu doświadczenia,
wobec cierpień (cudzych cierpień na ogół).
Może było w tym nawet trochę lenistwa
i odrobina nonszalancji. Może myśleliśmy:
lepiej być dalekim epigonem Sokratesa
niż przyznać, że coś jednak wiemy.
Może na długich spacerach, kiedy ukazywała się
ziemia i drzewa, kiedy zaczynaliśmy coś rozumieć,
baliśmy się naszej odwagi.
Może nasza wiedza jest gorzka, zbyt gorzka,
jak szare zimne fale północnego morza,
które pochłonęło już tyle okrętów
ale wciąż jest głodne.
 
 
 
 
 
 
Mar del nord

It is like what we imagine knowledge to be:
dark, salt, clear, moving, utterly free…

ELIZABETH BISHOP

 
Forse abbiamo soltanto finto di non sapere nulla,
come fosse più facile, di fronte all’enormità dell’esperienza,
della sofferenza (in generale delle sofferenze altrui).
Forse era finanche una questione di pigrizia
mescolata a noncuranza. Forse pensavamo:
meglio essere un lontano epigono di Socrate
che ammettere di sapere sotto sotto qualcosa.
Forse durante una lunga passeggiata, quando spuntavano
gli alberi e la terra, quando iniziavamo a capire,
ci spaventavamo per tanta audacia.
Forse il nostro sapere è amaro, troppo amaro,
come le onde grigiofredde del mar del nord
che, inghiottite tante navi,
hanno ancora fame.
 
 
Traduzione a cura di Valentina Parisi
 
 
 
 
LEGGI ANCHE:
Una traduzione di Adam Zagajewski a cura di Rocio Bolanos
Una nota di lettura su Adam Zagajewski a cura di Pierangela Rossi