Nina Cassian (Romania) – ro/ita/espa


 
 
Îţi făgăduiesc să te fac mai viu decât ai fost vreodată.
Pentru prima oară îţi vei vedea porii deschizându-se
ca nişte boturi de peşti şi-ţi vei putea asculta
rumoarea sângelui în galerii
şi vei simţi lumina lunecându-ţi pe comee
ca trena unei rochii; pentru prima oară
vei înregistra înţepătura gravitaţiei
ca un spin în călcâiul tău,
şi omoplaţii te vor durea de imperativul aripilor.
Îţi făgăduiesc să te fac atât de viu, încât
căderea prafului pe mobile să te asurzească,
să-ţi simţi sprâncenele ca pe două răni în formare
şi amintirile tale să-ţi pară că-ncep
de la facerea lumii.
 
 
 
 
Più vivo di così non sarai mai, te lo prometto.
Per la prima volta vedrai i pori schiudersi
come musi di pesce e potrai ascoltare
il mormorio del sangue nelle gallerie
e sentire la luce scivolarti sulle cornee
come lo strascico di un abito; per la prima volta
avvertirai la gravità pungerti
come una spina nel calcagno
e per l’imperativo delle ali avrai male alle scapole.
Ti prometto di renderti talmente vivo che
la polvere ti assorderà cadendo sopra i mobili,
che le sopracciglia diventeranno due ferite fresche
e ti parrà che i tuoi ricordi inizino
con la creazione del mondo.
 
Traduzione di Anita Natascia Bernacchia
 
 
 
 
Más vivo que así nunca lo estarás, te lo prometo.
Por primera vez verás los poros abrirse
como morro de pez y podrás escuchar
el murmullo de la sangre en las galerías
y sentir la luz deslizarte sobre las córneas
como la cola de un vestido; por primera vez
sentirás la gravedad pincharte
como una espina en el calcaño
y por el imperativo de las alas te dolerán las escápulas.
Te prometo rendirte tan vivo que
el polvo te ensordecerá cayendo sobre los muebles,
que las cejas se volverán dos heridas frescas
y te parecerá que tus recuerdos empiezan
con la creación del mundo.
 
Traduzione di Antonio Nazzaro